35.00
45.00
35.00

Ψαλίδι

ΨΑΛΙΔΙ SUPRA

40.00

Ψαλίδι

ΨΑΛΙΔΙ ASTREA

40.00